• Hotline: 0888 339 257
  • Email: phuongmaivegan86f@gmail.com

Miền tâm sự…

Miền tâm sự…

 

Chiều muộn… cơn mưa se lạnh góc sân… làm dịu hẳn đi cái nắng nóng cuối Hạ… gió trời hợp nhất hơi thở… thổi đến vài miền tâm sự… lay động các mầm cảm xúc… đồng điệu những rung cảm thụ hưởng từ hương thanh khí mát…😊

Chiều muộn