• Hotline: 0888 339 257
  • Email: phuongmaivegan86f@gmail.com

Lẩu nấm chay nhỏ/lớn – 235.000đ/325.000đ