• Hotline: 0888 339 257
  • Email: phuongmaivegan86f@gmail.com

Lẩu chua cay (lẩu Thái) nhỏ/lớn -235.000/325.000đ