• Hotline: 0888 339 257
  • Email: phuongmaivegan86f@gmail.com

Lẩu chao Tương Tầm… 175.000/ 235.000/ 325.000đ